• Oznaczenie płytek

OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH – IDENTYFIKACJA WYROBU
Opakowanie płytek ceramicznych zawiera m.in. określenie rodzaju płytek i ich przewidzianego zastosowania, wykaz podstawowych właściwości fizycznych płytek wraz z zadeklarowanymi wartościami poszczególnych parametrów. Dodatkowo na etykietach na opakowaniach zawarte są informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu, takie jak:

nazwa płytki,
wymiar nominalny,
wymiar roboczy,
gatunek,
kaliber,
tonacja,
nr sortowacza,
data i godzina produkcji,
klasa ścieralności (dotyczy tylko płytek podłogowych szkliwionych)
ilość m2, szt w opakowaniu.
UWAGA: Należy montować wyłącznie płytki w jednym odcieniu/tonacji oraz tym samym kalibrze!

Kaliber płytki - zakres tolerancji wymiarowej, różnica miedzy dopuszczalnymi granicznymi wymiarami płytki. W granicach tolerancji określane są grupy wymiarowe tzw. kalibry. Określenie kalibru i tolerancji wymiarowych znajduje się na etykietach na opakowaniach płytek. Płytki ścienne nie posiadające grup wymiarowych-kalibrów posiadają oznaczony wymiar roboczy oraz tolerancję wymiarową określoną przez normę PN-EN 14411.

Odcień/tonacja - różnica w intensywności barwy poszczególnych nadruków wzoru na płytce, dająca zmianę wybarwienia całego wzoru płytki w stosunku do przyjętego wzorca. Zgodnie z normą PN_EN 14411: „W procesie wypalania nieuniknione jest powstawanie niewielkich różnic barwy w porównaniu z wzorcem”. Wzorzec określony jest na etykiecie na opakowaniu płytki jako tonacja 5. Odcienie ciemniejsze od wzorca oznaczane są cyframi 6-9, odcienie jaśniejsze od wzorca cyframi 1-4. Dekoracje oznaczane są tonacją tła (cyfry od 1-9) oraz tonacją nadruku, gdzie W oznacza wzorzec, A-B nadruk jaśniejszy od wzorca, C-D nadruk ciemniejszy od wzorca.

UWAGA: Płytki ścienne, podłogowe, uniwersalne oraz dekoracje oznaczone jednym odcieniem/tonacją, znajdujące się w jednym opakowaniu mogą zawierać nieznaczne różnice grafiki wzoru i kolorystyki, wynikające z produkcji w technologii rotocolor. W związku z tym, że nadruk nakładany jest na płytkę za pomocą silikonu w sposób rotacyjny płytki w jednym opakowaniu posiadają różny „przedruk”, co nie pogarsza wyglądu powierzchni ułożonej z płytek.Płytki z kolekcji LOFT i UNIVERSAL SI, produkowane z użyciem szkliwa metalicznego charakteryzują się silnym metameryzmem, tj. zjawiskiem polegającym na różnym odbiorze barwy płytek uzależnionym od rodzaju światła, w którym są one oglądane. Płytki oglądane w tym samym oświetleniu (np. dziennym) odczytywane jako zbliżone barwą do siebie, w innym oświetleniu (np. żarówki), z powodu ich różnego metameryzmu odbierane są jako różniące się między sobą, co nie stanowi podstaw do reklamacji.

Ze względu na zastosowanie szkliwa metalicznego nie zaleca się stosowania w/w płytek w miejscach narażonych na długotrwały kontakt z wodą.


Płytki rektyfikowane - płytki poddane mechanicznej obróbce krawędzi, polegającej na ich dokładnym docięciu na określony wymiar, z dokładnością do +/- 0,3 mm. W przypadku płytek rektyfikowanych możliwy jest „wizualnie bezfugowy” montaż. Z uwagi na rozszerzalność wodną płytek ceramicznych zaleca się kładzenie płytek na spoinę, która w przypadku płytek rektyfikowanych powinna wynosić min. 1 mm.

Płytki lappatowane - płytki ceramiczne gresowe z powierzchnią szlifowaną do uzyskania połysku w taki sposób, aby wierzchołki nierównej powierzchni były wypolerowane do uzyskania połysku, zaś wgłębienia pozostały matowe. Płytki lappatowane posiadają niewątpliwe walory estetyczne. Ze względu jednak na walory użytkowe nie powinny być stosowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz podatnych na zabrudzenia.