• Rodzaje płytek

PŁYTKI ŚCIENNE W TECHNOLOGII MONOPOROZY
Płytki ścienne szkliwione oraz dekoracje ścienne szkliwione, produkowane w technologii monoporozy o nasiąkliwości wodnej E>10% - Grupa BIII, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411:2013-04, załącznik K. Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania temperatur powyżej 0oC, płytki nie są mrozoodporne.PŁYTKI ŚCIENNE, PODŁOGOWE I UNIWERSALNE GRESOWE
Płytki ścienne, podłogowe i uniwersalne gresowe szkliwione oraz dekoracje gresowe szkliwione o nasiąkliwości wodnej E≤0,5% - Grupa BIa, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411:2013-04, załącznik G. Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się niską nasiąkliwością wodną, wysoką wytrzymałością na zginanie, wysoką twardością i odpornością na ścieranie-określoną przez producenta na opakowaniu płytek.