• Zwroty i reklamacje

§7 Reklamacje
1. Towary sprzedawane w www.centrumplutek.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.
2. Reklamacje ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru, lub rozbieżności ilościowych będą uznawane na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem przy odbiorze towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze.
3. Reklamacje należy składać na adres mailowy: skleplumigo@gmail.com Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać : - opis wady towaru, lub uszkodzeń - uzupełniony "Formularz Zwrotu Towaru" dostępny do pobrania na końcu regulaminu. - zdjęcia reklamowanego towaru potwierdzające wadę produktu - protokół szkody spisany z kurierem w sytuacji uszkodzeń mechanicznych, lub rozbieżności ilościowej - informacje na temat roszczeń Klienta - w przypadku płytek ceramicznych zdjęcie symbolu TONO/ODCIEŃ/KALIBER z opakowania umożliwiające wymianę części płytek na takie same jak pozostałe wolne od wad.
4. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar przed jego stałym zamontowaniem. W szczególności pod względem wymiarów, odcienia, ubytków. Zamontowanie towaru jest równoznaczne z akceptacją jego stanu, a ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni.

Zwroty muszą być wcześniej uzgodnione
• Tel: 608 396 333
• Email: skleplumigo@gmil.com